aerofotograficzny


aerofotograficzny
[аерофотографічни]
adj
аерофотофафічний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.